Üyelik Sözleşmesi

Silahdarav.com

Her türlü silah, silah imalat, tamir,tanıtım ve satış ile bunlara ait tüm aksesuarların sistem üzerinden 3. kişilere ücretsiz satış, devir ve tanıtımının yapılması amacıyla kurulmuştur.Silahdarav.com bu sektörde faaliyet gösteren yerli firmaların gelişmesine katkıda bulunmak,denetimsiz silah ve materyallerinin alış satışını az da olsa bir denetime kavuşturmak, kullanıcıların ürünlerini kolaylıkla tanıtmasını, satmasını ve devretmesini misyon edinmiştir. Eğer silahdarav.com bu misyon dışına çıktığına dair düşünceleriniz varsa bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İş bu üyelik sözleşmesi (bundan böyle sözleşme olarak anılacaktır), Silahdar Av Malzemeleri tarafından işletilen silahdarav.com internet adresinde ürün alımı veya satışı yapmak üzere yer alan tüm özel ve tüzel kişi ve kurumlar (bundan böyle Kullanıcı veya Kullanıcılar olarak anılacaktır) ile Silahdarav.com.tr arasında üye kayıt aşamasında yapılmıştır.

Silahdarav.com’a üye olabilmek için üyelik formunun eksiksiz doldurulması gerekir. Bu forma aktarılan bilgilerin doğruluğunu üyelik isteğinde bulunan Kullanıcı kayıtsız şartsız taahhüt eder. Üyelik başvuru formuna bilgi girişi yaparken, bilgi formunda istenilen hususların eksiksiz ve açık doldurulması zorunludur. Kullanıcılar,Silahdaravcom.tr’ye üye olmak aracılığıyla işbu Sözleşme’nin tamamını okuduklarını, içeriğini tamamıyla anladıklarını ve tüm maddelerini kayıtsız şartsız kabul ettiklerini ve onayladıklarını peşinen taahhüt ederler.

Bu üyelik ilişkisi sanal bir ortamda oluştuğu için, kullanıcının üyelik başvurusu girdisinin tamamlanması, başvurunun da aynı düzeyde,Silahdarav.com tarafından kabulü ile sözleşme teşekkül etmiş olur. Karşılıklı hak ve yükümlülükler başvurunun kabulü ile yürürlüğe girer.

Silahdarav.com Sözleşmeyi tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir.

Kullanıcılar,Silahdarav.com içinde ürünlerini tanıtmak için kendilerine özel sanal mağaza kurabilirler. Bu mağazada pazarlanacak ürünlerin tanıtımını Silahdarav.com.tr içerisinde de yapabilirler. Mağaza açmak isteğinde bulunan üyelerimiz, bu hizmetle ilgili ücretleri ödemek mecburiyetindedirler.

Silahdar.com siyasi amaçlı veya başkalarına saldırı amaçlı kullanılamaz.

Yasalara aykırı ve genel ahlak prensibine uygun olmayan kişisel kimliklere saldırı mahiyetinde ilan verilemez. Yasalara göre, suç sayılan bir eylem aracı olarak silahdarav.com.tr girdileri kullanıldığı zaman yasal mercilerden bir talep vuku bulursa, bu Kullanıcı veya Kullanıcılar hakkında bilgiler gerekli yerlere istem doğrultusunda verilecektir.

Silahdarav.com tüm Kullanıcılar kişilik haklarına, gizlilik haklarına saygı duymaktadır. 8. maddede yazılı sebepler dışında ve yargı mercileri istemi haricinde her ne sebeple olursa olsun kişisel bilgileri hiçbir kurum veya kuruluşa vermeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

Kullanıcı, Silahdarav.com tarafından kendisine verilmiş olan yada kendisinin belirlediği şifreyi başka kişi yada kuruluşlara veremez. Kullanıcı’nın işbu sözleşme ile sahip olduğu kullanım hakları sadece kendisine aittir, başkalarına devredilemez. Şifrenin başka kişiler tarafından kötü niyetle kullanılmasından da doğrudan kullanıcı sorumlu olup, silahdarav.com bu sebeple ödemek zorunda kalacağı her türlü adli/idari para cezası ve/veya tazminat için kullanıcı ‘ya aynen rücu hakkına haizdir.

Kullanıcı,Silahdarav.com üzerinden verilen hizmetlerden faydalanan diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı ve/veya bunları kullanmamayı, üçüncü kişi ve kuruluşların kullanımına sunmamayı kabul etmiştir. Aksi taktirde silahdarav.com’un bu yüzden kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalacağı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için Kulanıcıya’ ya aynen rücu edilecektir

Silahdarav.com hiçbir sebep beyan etmeden istediği kullanıcıların üyeliklerine son verme hak ve yetkisine sahiptir.

Silahdarav.com’un iptal ettiği veya üyelikleri sözleşme maddeleri gereğince iptal edilen kullanıcıların üyelik bilgileri silahdarav.com tarafından saklanacaktır.

Üyelik sözleşme maddeleri gereğince iptal edilen kullanıcılar dışında, üyeliklerini iptal eden kullanıcılar, Silahdarav..com’a başvurma suretiyle üyeliklerine geri alabileceklerdir.

Silahdarav.com veri tabanına yapılabilecek saldırılar sonucu üyelik bilgilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve bunların kötü niyetli kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

Silahdarav.com’un amacı, herkesin ilan verebileceği, ve sanal mağaza açarak ürünlerini pazarlayabileceği bir internet ortamı sağlamak ve milyonların faydasına sunmaktır. Gerek hizmetin arzı ve gerekse iletişim enstrümanları ve üyelerin girdileri yönünden silahdarav.com.tr’ye hiçbir sorumluluk yüklenemez. Kullanıcılar arasındaki hiçbir işlemde, Silahdarav.com’un bizzat taraf olduğu özel anlaşmalar dışında, hukuki sorumluluk taşımaz.

İlan verirken, ilanınızın herhangi bir yasayı yada yönetmeliği ihmal etmediğinden emin olmalısınız.Sistemi kullanırken bir suç,toplumsal sorumluluk veya dolaylı yoldan kanun ve yönetmeliği ihmal yada teşvik etmemelisiniz. Unutmayın ki Sisteme girmiş olduğunuz her bilgi ve görüntü kendi sorumluluğunuz altındadır,Silahdarav.com ve 3. kişiler herhangi bir sorumluluk almaz.

Kullanıcılar hiç bir şekilde diğer üyelere illegal(yasal olmayan)içerikli taleplerde bulunamazlar ve bu türden niyeti olan yada hissettiren mesajlar ve istekler yollayamazlar.Burası Yasal bir portaldır ve bu sözleşmeyi kabul eden herkes bu şartlara ve koşullara uymak zorundadır.

Unutmayın ki internet üzerinden yapılan her türlü iletişim ,kanunlara göre yazılı belge olarak kabul edilmiştir. üyelere;silahınız ruhsatlı mı,ruhsat çıkarmaya gerek var mı,ruhsatsız silah lazım vb.tarzı tuzak mesajlar gönderemezsiniz.Bu türde bir girişiminiz yada çalışmanız T.C.K 5237 Madde 37-38-39 göre Hukuki olarak; isteğiniz yada sorunuz, Durağan bir durumu (kişiyi) bilinçli bir şekilde teşvik ederek şuç ortaya çıkmasını sağlamak, sistemi ve 3.kişileri maddi ve manevi zarara uğratmak, yorumuna sebep olabileceğinden bu durum aleyhinizde kullanılabilir.

İsim hakkı marka haklarına tecavüz şeklinde kullanım yapılamaz. Uygulaması ne şekilde olursa olsun haksız rekabet doğuracak kullanım yapılamaz.

Her türlü kullanım ve yazılımlarda telif hakları ve eser haklarına tecavüz edilmeyecektir. Her türlü telif hakkı ve insan hakları sorumluluğu üyeye aittir. Bu sebeple silahdarav.com’a rücu kesinlikle mümkün değildir.

Kullanıcı’nın herhangi bir yöntem kullanarak sitenin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunması ve silahdarav.com.tr üyelerine “spam mail” göndermesi durumunda, silahdarav.com sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme yetkisine sahiptir. Ayrıca kullanıcı, fesih sebebiyle silahdarav.com’un uğrayacağı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır.

Silahdarav.com üzerinden gerçekleşen işlemler ile Silahdarav.com’un doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir bağlantısı olmamasından mütevellit, Kullanıcılar, Silahdarav.com’daki işlemlerden dolayı ortaya çıkabilecek her türlü anlaşmazlıklar ve akabinde bu anlaşmazlıkların yaratacağı her türlü iddia, talep veya hasar beyanlarından, silahdarav.com.tr’nin sahiplerini, temsilcilerini veya çalışanlarını sorumlu tutmamayı, tazminat talep etmemeyi ve üçüncü kişi ve kurumlar tarafından kendisine yöneltilecek her türlü talepten muaf tutmayı işbu sözleşmeyi’yi onaylayarak ve Silahdarav.com’a üye olarak peşinen kabul ve beyan eder.

Silahdarav.com web sitesi üzerinde hileli, siyasi ve dini amaçlı, yanıltmaya yönelik, eksik veya yanlış beyanda bulunan kullanıcıların tek taraflı olarak herhangi bir onay gerektirmeden ve önceden uyarıda bulunmadan geçici veya süresiz olarak üyelikten ihraç etme hakkına haizdir.

Silahdarav.com’un tamamıyla kontrolü dışında , internet kullanımından (elektrik kesintisi, donanım problemleri, altyapı sorunları, doğal afetler, vs. gibi) dolayı birçok sorunlar yaşanabilir. Bu ve bunun gibi sebeplerden, Silahdarav.com hiçbir şekilde sürekli, kesintisiz ve güvenli hizmet vereceğini garanti veya taahhüt edemez.

Bu site, satıcılar ve firmalar için ürünlerini sergilemek ve tanıtmak  yöntemini kullanır.Silahdar.com alıcı ve satıcı arasındaki gerçek işleme dahil değildir.Dolayısıyla Listelenen her ürün ve ilanın üzerinde gerçeklik, yasallık, kalite ve güvenliği üzerinde hiç bir kontrole sahip değildir. Satışın tamamlanması yada ilanın sonuca ulaşıp ulaşmadığını kontrol edilmemektedir. Ayrıca yabancı uyruklu yada reşit olmayan kişilerinde sisteme yanıltıcı bilgi vererek kayıt olabileceği riskini unutmayın.

Silahdarav.com ve Kullanıcı, hukuken tamamen bağımsız taraflardır. Bu iki bağımsız taraf arasında herhangi bir iş ortaklığı ve/veya işçi/işveren ilişkisi bulunmamaktadır.

Silahdarav.com bir malın yayınından satımına kadarki sürede taşıma,ürünün temini yada kayıp gibi zararlardan sorumlu tutulamaz. Bu tür bir riski engellemek için alıcı ve satıcılar kendi aralarında sözleşme formu yapıp imzalamalıdırlar.

Silahdarav.com liste içeriği ile ilgili sorumluluk kabul etmez.Ancak Bir dolandırıcılık durumunda (ispat şartı gerekir) Bizdeki mevcut bilgilerle size yardımcı olacağız.Ancak siteye kayıt olurken sisteme girmiş olduğunuz bilgileriniz hiç bir zaman 3.kişilere yada reklam amaçlı kurumlara verilmeyecektirBu siteyi kullanırken;

2521 sayılı kanun ve yönetmelik hükümlerine,

5729 sayılı kanun ve yönetmelik hükümlerine,

6136 sayılı kanun ve yönetmelik hükümlerine ,

uyacağımı taahhüt eder,mevzuat hükümlerine ve eklerine aykırı hareket ettiğimde tarafıma yüklenecek her türlü mesuliyeti kabul ettiğimi beyan kabul ve taahhüt ederim.

Her türlü hukuksal anlaşmazlıklarda  Türkiye Mahkemeleri yetkilidir.