Silah Ruhsatı için harçlar ne kadar?

   Silahdar Av Malzemeleri 

   Silah Ruhsat Harçları ne kadar? 

2017 Ciro ve Harçlar

01/01/2017 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Silah Ruhsat Harçları belirlenmiştir.

2017 Harçları

Silah Taşıma Ruhsatları:4.596,50 TL

Silah Bulundurma Ruhsatları:1.470,90 TL

Yivli Av Tüfeği Ruhsatları:4.596,50 TL

Yivsiz Av Tüfeği Ruhsatları:35.70 tl

2017 yılık satış tutarı(ciro)11.800.000 tl.(2018 yılında müracat edecekler için,bir önceki yılı cirosu)