Silahdar Av Malzemeleri

Silahdar Av Malzemeleri 

Atış Yaparken Uyulması Gereken  Kurallar

Herhangi bir ani tehlike söz konusu değilse, taşıma esnasında fişek yatağında mermi bulundurulmamalıdır. Şayet tabancanın atışa hazır halde taşınması gerekiyorsa, emniyet mandalı kapalı olmalıdır. Ancak, sürgülü tabancalarda en iyi emniyetin fişek yatağının boş bulundurulması olduğu hatırlatılmalıdır.

Tabancayla, her ne şekilde olursa olsun, şaka yapılmamalıdır. Kullanım ve bakım amacının dışında silah kılıfından çıkarılmamalıdır. Kurumlar, bu durumlarda, gerekli disiplin işlemlerinde taviz verilmemelidir.

Tabanca taşınırken, çevresel etkenlerden ( yağmur, toz, sürtünme vb.) en az etkileneceği şekilde muhafaza edilmelidir. Görev gereği muhafaza zorluğu söz konusuysa, bakım aralığı sıklaştırılmalıdır.

Tabanca taşınırken, başkalarının alamayacakları şekilde bulundurulmalıdır.

Tabanca taşınırken, asla alkol alınmamalıdır. Bu kural, tabanca ile atış, bakım vb. faaliyetlerde de geçerlidir.

Her ne sebeple olursa olsun, silahın birine verilirken boş vaziyette verilmesi gerekir.

Tabancanın düşürülmemesine özen gösterilmelidir. Endişe edeceğiniz sertlikte düşmesi halinde, işlerliği ve parçaları kontrol edilmelidir.

Tabanca sürekli aynı pozisyonda, kolay ulaşılabilecek ve kavranacak şekilde taşınmalı ve bu alışkanlık haline getirilmelidir.

Silah herhangi bir yerde dalgınlıkla unutulmasına meydan vermeyecek şekilde taşınmalıdır. Bunun için vücut üzerinde taşınması idealdir. El çantasında, torpido veya bagajda taşınması bu yönüyle risklidir.

Araçta silah taşıma gerektiğinde (görevliler için) oturur vaziyette silahın çekebileceği şekilde silah vücut üzerinde (koltuk altı kılıfı ile birlikte vb.) veya araca yerleştirilerek taşınması gerekir.

Kanunda da gereği olarak düşünüldüğü şekilde, silahla, mahkeme salonlarına, hastanelerin psikiyatri bölümlerine, akıl hastanelerine, ceza ve tutuk evlerine, ceza ve infaz kurumlarına, toplantı ve gösteri yürüyüşlerine, spor karşılaşmalarına, grev ve lokavt ilan edilmiş işyerlerine, silahla girilmesi mahzurlu olan tesislere vb. yerlere girilmemelidir/ katılınmamalıdır.

Silahla, üzerindeki aparatlarla ve özellikle tetik ve horozla oynanmamalı ve böyle bir alışkanlık / heves varsa terk edilmelidir.

Horoz kurulu olarak silah taşınmamalıdır.

Konuşma esnasında silahın nesnel odak haline gelmesinden sakınılmalıdır. Böyle durumlarda, konuşmanın konusu silahı inceleme isteğine dönüştüğünden, namlu yönünün kontrolü zorlaşır ve kişiler emniyetten çok konuşmaya dikkat eder.

Elinizin erişebileceği yerde atışa hazır bir silahla yatağa yatılmamalıdır.

Silahı kavramadan önce zihnin açık ve berrak olmasına dikkat edilmelidir.

Çit, akarsu, çalılık gibi engeller dolu silah ile geçilmemelidir.

Silahı kontrol amacıyla namlu ağzından içeriye bakılmamalıdır.

Gerekmedikçe, hiçbir zaman horoz el ile düşürülmemelidir.