Anasayfa Vitrini
S&Wesson 686-3
13.750 TL

S&Wesson 686-3

Walter pp
15.000 TL

Walter pp

Smith Wesson 66-3
12.500 TL

Smith Wesson 66-3

Colt 1903
18.000 TL

Colt 1903

Smith Wesson 5906
25.000 TL

Smith Wesson 5906

Beretta F81
8.500 TL

Beretta F81

Smith Wesson 4566
36.000 TL

Smith Wesson 4566

Star (Güneşli)
8.500 TL

Star (Güneşli)

Heckler Koch USP
25.000 TL

Heckler Koch USP

CZ75B
13.000 TL

CZ75B

   Silahdar Av Malzemeleri 

Web sitemizde en ünlü silah markalarına, bu silahlar hakkında öğrenmek istediğiniz bilgilere, tanıtım amaçlı silah resimlerine, silah videolarına, Satılık silah ilanlarına,silah üreten firmalara,silahlar hakkında bilinmesi gereken her türlü bilgiye, yasal mevzuatlara, bu konuda yürürlükte olan kanun ve yönetmeliklere, silah ruhsatı almak isteyenler için gerekli bilgilere ulaşabilirsiniz. İşyerimiz MKEK İstanbul / Pendik Yetkili bayisidir. Tüm Ruhsatlı Silahlarınızın yıllık istihkak mermilerini alabilirsiniz.

   Ürünler                                                                   tümü>>>

   Ruhsatlı Silahların Devri 

Kanunun 11 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bendi kapsamındaki silahlar hariç olmak üzere, taşıma veya bulundurma ruhsatlı silaha sahip olanlar, ruhsatlarında nitelikleri yazılı silahlarını bu Yönetmelik hükümlerine göre silah taşıma veya bulundurma ruhsatı verilebilecek olan kişilere satış veya hibe yoluyla devredebilir ya da Türk Silahlı Kuvvetlerine veya Genel Müdürlüğe hibe edebilirler.
Ruhsatlı silahların başka bir şahsa devrinin yapılabilmesi için devir almak isteyenin silah taşıma veya bulundurma ruhsatı almasında herhangi bir engel halinin bulunmadığının tespit edilmiş olması gerekir. Silah devrini öngören sözleşme noterce düzenlenir. Silah ve mermiler, ruhsat düzenlenmeden devredilen şahsa teslim edilemez.
Yeni İlanlar
S&Wesson 686-3
13.750 TL

S&Wesson 686-3

Walter pp
15.000 TL

Walter pp

Smith Wesson 66-3
12.500 TL

Smith Wesson 66-3

Colt 1903
18.000 TL

Colt 1903

Smith Wesson 5906
25.000 TL

Smith Wesson 5906

   Silah Videoları                                                         tümü>>>